Số ký hiệu 01/VBHN-BTNMT
Trích yếu Hợp nhất các Nghị định của Chính phủ về giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Lĩnh vực Tuyên truyền
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Văn bản
Người ký
Ngày ban hành 29/08/2023
Ngày có hiệu lực 29/08/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Hợp nhất các Nghị định của Chính phủ về giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Số ký hiệu: 01/VBHN-BTNMT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/08/2023

Văn bản liên quan