Số ký hiệu 32/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Cơ quan ban hành HĐND huyện Thăng Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Ngày ban hành 04/08/2023
Ngày có hiệu lực 04/08/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công
Số ký hiệu: 32/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/08/2023

Văn bản liên quan