Số ký hiệu 28/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Cơ quan ban hành HĐND huyện Thăng Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Ngày ban hành 04/08/2023
Ngày có hiệu lực 04/08/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030
Số ký hiệu: 28/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/08/2023

Văn bản liên quan