Số ký hiệu 32-CT/HU
Trích yếu Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thăng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Lĩnh vực Tuyên truyền
Cơ quan ban hành Huyện ủy Thăng Bình
Loại văn bản Chỉ thị
Người ký Phan Công Vỹ - Bí thư
Ngày ban hành 24/07/2023
Ngày có hiệu lực 24/07/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thăng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Số ký hiệu: 32-CT/HU
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 24/07/2023

Văn bản liên quan