Số ký hiệu 24/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về về quy định tỷ lệ ngân sách huyện hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2023 -2025
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Cơ quan ban hành HĐND huyện Thăng Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày có hiệu lực 14/07/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết về về quy định tỷ lệ ngân sách huyện hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2023 -2025
Số ký hiệu: 24/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/07/2023

Văn bản liên quan