Số ký hiệu 14/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách huyện hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tại Nhà văn hoá – Khu thể thao ở các thôn, khu phố trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2023-2026
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Cơ quan ban hành HĐND huyện Thăng Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Ngày ban hành 20/06/2023
Ngày có hiệu lực 20/06/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết về quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách huyện hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tại Nhà văn hoá – Khu thể thao ở các thôn, khu phố trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2023-2026
Số ký hiệu: 14/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/06/2023

Văn bản liên quan