Số ký hiệu Hướng dẫn số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Trích yếu Hướng dẫn số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Lĩnh vực Hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Hướng dẫn
Người ký
Ngày ban hành 23/02/2022
Ngày có hiệu lực 23/02/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Hướng dẫn số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Số ký hiệu: Hướng dẫn số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/02/2022

Văn bản liên quan