Số ký hiệu 868/TB-BCĐ
Trích yếu Thông báo kết quả Công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2021
Lĩnh vực Đời sống văn hóa
Cơ quan ban hành BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện
Loại văn bản Thông báo
Người ký Trương Công Sơn - Trưởng Ban
Ngày ban hành 19/11/2021
Ngày có hiệu lực 19/11/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo kết quả Công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2021
Số ký hiệu: 868/TB-BCĐ
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 19/11/2021

Văn bản liên quan