Số ký hiệu 01/TB-BCĐ
Trích yếu Thông báo kết quả công nhận "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2019
Lĩnh vực Đời sống văn hóa
Cơ quan ban hành BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện
Loại văn bản Thông báo
Người ký Hoàng Châu Sơn - Trưởng Ban
Ngày ban hành 18/11/2019
Ngày có hiệu lực 18/11/2019
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo kết quả công nhận "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2019
Số ký hiệu: 01/TB-BCĐ
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/11/2019

Văn bản liên quan