Số ký hiệu 31/TB-HĐND
Trích yếu Kết luận phiên họp Thường trực HĐND huyện ngày 05/10/2021
Lĩnh vực Thông báo KL HĐND
Cơ quan ban hành HĐND huyện Thăng Bình
Loại văn bản Thông báo
Người ký Phan Phước Đồng - Chánh Văn phòng
Ngày ban hành 06/10/2021
Ngày có hiệu lực 06/10/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết luận phiên họp Thường trực HĐND huyện ngày 05/10/2021
Số ký hiệu: 31/TB-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/10/2021

Văn bản liên quan