Số ký hiệu 11/TB-HĐND
Trích yếu Nội dung kết luận của ông Phan Công Vỹ - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 16 và 17; dự kiến nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XII
Lĩnh vực Thông báo KL HĐND
Cơ quan ban hành HĐND huyện Thăng Bình
Loại văn bản Thông báo
Người ký Phan Phước Đồng - Chánh Văn phòng
Ngày ban hành 07/05/2021
Ngày có hiệu lực 07/05/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nội dung kết luận của ông Phan Công Vỹ - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 16 và 17; dự kiến nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XII
Số ký hiệu: 11/TB-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 07/05/2021

Văn bản liên quan