Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 69 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
755/KH-UBND 12/04/2024 Đang có hiệu lực
70/VHTT-TTTT 16/06/2023 Đang có hiệu lực
63/VHTT-TTTT 07/06/2023 Đang có hiệu lực
38/VHTT-TTTT 19/04/2023 Đang có hiệu lực
1533/UBND-VP 26/08/2022 Đang có hiệu lực
5185/UBND-KGVX 05/08/2022 Đang có hiệu lực
1370/UBND-VP 01/08/2022 Đang có hiệu lực
3980/UBND-KGVX 21/06/2022 Đang có hiệu lực
225/TB-UBND 17/06/2022 Đang có hiệu lực
2893/UBND-KGVX 10/05/2022 Đang có hiệu lực