Mặt trời đỏ

Mãi yêu đất Quảng

Về Hố Thác

Tình mẹ

Trở lại quê xưa

Xuân đến bên đời

Bâng khuâng Xuân

Xuân khát vọng

Ân nghĩa vĩnh hằng

Ru vạt nắng xuân

Mùa xuân qua cửa

Nắng xuân

Thắp sáng giấc mơ

Quê nhà tôi ơi

Em và mùa Đông

Lặng lẽ hoa tràm

Ru bóng quê nhà

Lối cũ ta về