Bế mạc Huấn luyện Dân quân cơ động năm thứ 2 trở lên

Chiều ngày 8/4/2024, tại Uỷ ban nhân dân xã Bình An. Ban Chỉ huy quân sự huyện Thăng Bình – Cụm huấn luyện số 2 tổ chức bế mạc huấn luyện lực lượng dân quân cơ động năm 2024 (lực lượng dân quân năm thứ 2 trở lên).

Ảnh: Bế mạc huấn luyện dân quân cơ động năm 2024.

 

     Trong thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, lực lượng dân quân cơ động năm thứ 2 trở lên cụm số 2 gồm 7 xã, thị trấn: Thi trấn Hà Lam, Bình Nguyên, Bình Qúy, Bình Phục, Bình Tú, Bình Trung và Bình An đã hoàn thành tốt nhiệm vụ các nội dung chương trình đợt huấn luyện. Số lượng 119/119 đồng chí đúng chỉ tiêu, đảm bảo tác phong, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện; nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì tốt công tác trực ban, rút kinh nghiệm, giữ gìn tốt mối quan hệ với dân tại địa bàn thôn An Thái xã Bình An. 

 

Ảnh: Trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị.

 

     Tại buổi Bế mạc Ban Chỉ huy quân sự huyện Thăng Bình đã khen thưởng cho tập thể Trung đội dân quân cơ động xã Bình An và 07 cá nhân thuộc 07 xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị năm 2024 ./. 

Tin liên quan