Xã Bình Nguyên phát động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Thanh Ly 2

Sáng ngày 24/3, xã Bình Nguyên tổ chức lễ phát động xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu tại thôn Thanh Ly 2.

Description: E:\ANH MOI 1\New folder (79)\Untitled1.jpg
Thôn Thanh Ly 2 xây dựng nhiều tuyến đường cờ, hoa tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

 

     Thôn Thanh Ly 2, xã Bình Nguyên phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Để thực hiện được mục tiêu trên, thôn sẽ huy động mọi nguồn lực đầu tư các công trình, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

Description: E:\ANH MOI 1\New folder (79)\Untitled2.jpg
Người dân thôn Thanh Ly 2 tham dự lễ phát động xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

 

     Theo đó, thôn sẽ vận động nhân dân trồng cây xanh bóng mát ở 1,6km đường trục chính và 7,7km đường ngõ xóm; đảm bảo 80% đường trục chính thôn, đường ngõ xóm có cây xanh bóng mát. Hỗ trợ 5 hộ gia đình đảm bảo điều kiện xây dựng vườn mẫu; đồng thời phối hợp với các hội đoàn thể mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nghề phù hợp cho người dân… phấn đấu đến cuối năm 2024 thu nhập bình quân đầu người của thôn Thanh Ly 2 đạt 52 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,61%.