Thăng Bình tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ Tiền hiền làng Hà Lam

Sáng ngày 23/3, Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Hà Lam, (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ Tiền hiền làng Hà Lam.

Bà Phan Thị Nhi - Phó Chủ tịch UBND huyện trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ Tiền hiền làng Hà Lam.

 

     Làng Hà Lam theo sổ bộ quản lý đất đai trước năm 1975 có diện tích 2.650 mẫu (1.325 ha) bao gồm 28 xứ đất với 8 ấp. Hà Lam xưa là một kết cấu đa dạng. Không chỉ có vùng trung tâm, đất này còn có các vùng “giao canh”, các “trại điền”- tức là chiếm hữu thêm các vùng khác, tạo thế đứng để phát triển. Do đó, làng Hà Lam không chỉ đóng khung trong giới hạn thông thường, mà có vị trí - tầm vóc là một làng mở, bao quát, quy hoạch trên phạm vi rộng cả phủ và huyện.

     Đến đầu thế kỷ 19, khi vương triều Nguyễn thành lập, người Làng Hà Lam đã xây dựng môi trường sống đẹp, sống có kỷ cương-nề nếp, xóm làng gắn bó. Từ năm 1820, làng đã có lập “kho nghĩa thương” để dự trữ thóc lúa hỗ trợ, cấp cho dân nghèo, lập ra “ học điền” để khuýen khích sự học.