Thẩm định thôn nông thôn mới kiểu mẫu An Lộc

Chiều ngày 20/3, Hội đồng thẩm định thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu huyện Thăng Bình tiến hành thẩm định, đánh giá xét công nhận thôn An Lộc, xã Bình Định Nam đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Quang cảnh buổi thẩm định.

 

     Khi phát động xây dựng thôn NTM kiểu mẫu thôn An Lộc chỉ đạt 5/10 tiêu chí.  Qua 1 năm tập trung thực hiện, theo kết quả tự đánh giá thôn An Lộc đã đạt 10/10 tiêu chí. Thôn có 6,96km đường ngõ, xóm, đến nay đã đầu tư xây dựng gần 3km, có 5,73km/6,96km đường ngõ xóm được trồng cây xanh, bóng mát, đạt tỷ lệ hơn 82%. Cạnh đó, thôn đã cắm 240 mốc trên trục đường chính, đạt tỷ lệ 100%, cắm 20 biển báo giao thông, biển báo chỉ dẫn trên các trục đường chính của thôn. 

     Nhìn chung hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn được đầu tư hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh, sản xuất của người dân. Phát triển sản xuất được quan tâm, từng bước hình thành các mô hình phát triển sản xuất có hiệu  quả góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người của thôn lên 52,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,48%.

Tin liên quan