Thẩm tra kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại Bình Chánh và Bình Phú

Sáng ngày 13/3, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Thăng Bình tổ chức thẩm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế các tiêu chí thực hiện kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao đối với xã Bình Chánh.

Description: E:\ANH MOI 1\New folder (77)\Untitled4.jpg
Quang cảnh buổi thẩm tra thực hiện kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao đối với xã Bình Chánh.

 

     Theo lộ trình, Bình Chánh đăng ký xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2023. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực. Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, Bình Chánh huy động hơn 15 tỷ đồng đầu tư thực hiện các tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, vốn trung ương hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện và ngân sách xã cân đối. Riêng đối với vốn huy động đóng góp của nhân dân thông qua hiến đất, vật kiến trúc, ngày công,…là hơn 1,8 tỷ đồng. 

     Đến nay, về cơ bản Bình Chánh đạt chuẩn 18/19 tiêu chí. Thời gian tới sẽ bê tông, mở rộng 3,2 km đường giao thông nông thôn, đường ĐX 6 thực hiện từ nguồn hỗ trợ ngân sách tỉnh; bê tông 1,5 km đường giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ 30% ngân sách huyện và bê tông 1,44 km giao thông nội đồng; xây dựng phòng Tin học ở trường Mẫu giáo Bình Chánh đảm bảo đạt chuẩn sở sở vật chất mức 2.

     * Trước đó, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và ngành chức năng huyện Thăng Bình cũng đã có buổi thẩm tra kết quả triển khai xây dựng xã NTM nâng cao tại xã Bình Phú.

 

Description: E:\ANH MOI 1\New folder (77)\Untitled6.jpg
Các thiết chế văn hóa được xã Bình Phú quan tâm đầu tư.

 

     Tại đây, cùng với việc nghe lãnh đạo xã Bình Phú báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, những khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện; các thành viên trong đoàn còn tiến hành kiểm tra thủ tục hồ sơ minh chứng cho từng tiêu chí theo từng lĩnh vực ngành phân công hỗ trợ nhằm giúp Bình Phú rà soát, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. 

     Theo kết quả tự đánh giá, đến nay, Bình Phú đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Những năm qua, Bình Phú huy động gần 88 tỷ đồng triển khai xây dựng xã NTM nâng cao. Qua đó, đã cứng hóa 13,42km đường trục thôn, 13km đường ngõ xóm và hơn 6km đường giao thông nội đồng. Riêng giai đoạn 2021- 2023 Bình Phú đầu tư hơn 1 km đường giao thông nông thôn theo cơ chế ngân sách huyện hỗ trợ xi măng, hơn 2 km đường giao thông nội đồng theo nguồn vốn Trung ương, tỉnh hỗ trợ... cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân. 

Tin liên quan