Thị trấn Hà Lam xác định 16 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong cải cách hành chính năm 2024

Sáng ngày 23/2, UBND thị trấn Hà Lam tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), xác định 16 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024.

Quang cảnh hội nghị thị trấn Hà Lam triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2024. 

 

     Kết quả xếp hạng công tác CCHC năm 2023 của UBND huyện, UBND thị trấn Hà Lam đứng vị trí thứ 5/22 xã, thị trấn. Riêng về kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu UBND các xã, thị trấn trong thực hiện cải cách hành chính năm 2023, thị trấn Hà Lam là một trong 14 địa phương được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Người dân thị trấn Hà Lam thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

 

     Triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2024 được UBND thị trấn Hà Lam đã tập trung lãnh chỉ đạo, quán triệt tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm. Theo đó đã ban hành 42 văn bản chỉ đạo điều hành, đồng thời đề ra 16 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, tiếp tục tăng cường đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; 100% các văn bản hướng dẫn, thi hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải được rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp, kịp thời theo quy định của pháp luật; hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; nhóm liên thông khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em,...

     Riêng công tác đánh giá xếp hạng, thị trấn Hà Lam phấn đấu là một trong các địa phương ở tốp 5 xã, thị trấn dẫn đầu kết quả công tác CCHC năm 2024.

Tin liên quan