Thị trấn Hà Lam ra mắt mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói”

Sáng ngày 23/2, UBND thị trấn Hà Lam (Thăng Bình) ra mắt mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói”.

Description: E:\ANH MOI 1\New folder (72)\sequence-01.00_00_01_13.still002(1).jpg
Thị trấn Hà Lam ra mắt mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” vào sáng 23/2.

 

     Theo đó, định kỳ mỗi tháng một lần (sáng thứ Bảy tuần thứ 2 của tháng), tại nhà sinh hoạt văn hóa (9 khu phố), người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị trấn Hà Lam và cán bộ chuyên môn trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến nhân dân. Nội dung, thời gian, địa điểm được thông báo rộng rãi trước 3 đến 7 ngày để người dân biết tham gia.

     Tại “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói”, người dân trực tiếp đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền về việc triển khai nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước; công tác quản lý nhà nước trên các các lĩnh vực kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, môi trường, quản lý trật tự đô thị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính...