Lãnh đạo huyện Thăng Bình thăm, chúc mừng Đại lễ Thánh Đán Đức Chí Tôn đạo Cao Đài

Chiều ngày 16/2, lãnh đạo huyện Thăng Bình đã đến thăm, chúc mừng Thánh thất Từ Vân - xã Bình Triều; Thánh thất Hưng Đông, Thái Hòa – xã Bình Nam; Thánh thất Trung An - xã Bình Lãnh và Thánh thất Trung Nguyên - xã Bình Phú nhân ngày Đại lễ Thánh Đán Đức Chí Tôn đạo Cao Đài.