Thăng Bình tập huấn chính sách pháp luật cho người lao động

Ngày 7/12, tại huyện Thăng Bình, Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh tổ chức tập huấn về chính sách pháp luật cho người lao động không theo hợp đồng lao động năm 2023.