Thăng Bình có 357 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Từ ngày 28/11 đến ngày 7/12, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện Thăng Bình tổ chức Sàn tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động đợt 2 tại các địa phương Bình Lãnh, Bình Định Bắc, Bình Quý, Bình An, Bình Nguyên, Bình Dương, Bình Minh, Bình Sa và Bình Triều.