Xã Bình Sa sẽ tổ chức Lễ Công bố Quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Nghĩa trủng làng Tiên Châu

Sáng ngày 6/12, xã Bình Sa tổ chức cuộc họp bàn chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ Công bố Quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh “Nghĩa trủng làng Tiên Châu” ở thôn Châu Khê. Dự kiến buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày 23/12/2023.