Điện lực Thăng Bình - PC Quảng Nam huấn luyện sơ cứu, cấp cứu, hồi sinh tổng hợp cho CBCNV

Ngày 28/11/2023, Điện lực Thăng Bình – PC Quảng Nam tổ chức lớp huấn luyện sơ cứu, cấp cứu, hồi sinh tổng hợp cho hơn 50 CBCNV. Ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Điện lực chủ trì lớp huấn luyện.

Thực hành các nội dung đã được học

 

     Nội dung huấn luyện sơ cứu, cấp cứu được chia làm 03 phần theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý môi trường lao động và sức khỏe lao động Các nội dung cụ thể bao gồm: các nguyên lý cơ bản về sơ cứu, cấp cứu tại chỗ; kỹ thuật hồi sinh tim phổi; các hình thức cấp cứu: cấp cứu điện giật, cấp cứu đuối nước, cấp cứu tai nạn do hóa chất; băng bó vết thương; kỹ thuật cầm máu tạm thời; kỹ thuật cố định gãy xương tạm thời; phương pháp vận chuyễn nạn nhân an toàn không cáng và có cáng để cấp cứu ban đầu; xử lý bỏng; hướng dẫn chung nội dung và sử dụng túi sơ cứu; thực hành chung cho các nội dung.

     Sau khi huấn luyên, các học viên làm bài trắc nghiệm và tự luận để đánh giá kết quả để đảm bảo có các kỹ năng sơ cứu, cấp cứu, hồi sinh tổng hợp khi xảy ra tại nạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.                        

Tin liên quan