Đoàn kết phát triển kinh tế

Thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình), có 523 hộ với 1.835 nhân khẩu. Chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, thôn Thanh Ly 1 đã đoàn kết thống nhất, xây dựng, vun đắp tình làng nghĩa xóm; phát triển kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

     Trải qua 93 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, tinh thần yêu nước của mọi người dân, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Phát huy mạnh mẽ tinh thần đó, Ban công tác Mặt trận khu dân cư thôn Thanh Ly 1 đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đán. Đáng chú ý Ban nhân dân thôn, tổ tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phát triển các mô hình kinh tế, nhiều hộ sản suất rau màu như kiệu, nén, môm…đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các ngành nghề dịch vụ như may mặc, làm hương, xưởng mộc, ga ra, cơ khí, nhà nghỉ, khách sạn… đã thu hút lao động có việc làm và tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình. Tiêu biểu như mô hình bánh tráng của hộ ông Phan Văn Sanh tổ 09, mô hình nuôi lươn của hộ ông Phan Công Vinh tổ 10, mô hình trồng hoa, cây cảnh của hộ ông Võ Văn Chính ở tổ 10 và 3 hộ nuôi cá nước ngọt được duy trì (hộ ông Dương Đức Lân, ông Dương Ngọc Tuyên, ông Dương Ngọc Quyền, tổ 09); đến nay thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt trên 50 triệu đồng/người/năm, trong thôn không còn hộ nghèo trong diện chính sách giảm nghèo. Đồng thời, vận động bà con hiến đất, vật kiến trúc, hỗ trợ ngày công lao động góp phần xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn như: các tuyến GTNT tại tổ 08, tổ 10 có tổng chiều dài gần 1.296 m, tổng kinh phí: 1,363 tỷ đồng. Vận động cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường,tỷ lệ người dân tham gia đóng phí môi trường đạt 92%, mô hình “Khu dân cư, tộc văn hoá, tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp” do UBND, Uỷ ban MTTQ xã phát động được duy trì vào ngày chủ nhật tuần đầu tiên của tháng… góp phần tích cực trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

     Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với mô hình “5 đoàn kết 3 trong sạch”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được nhân dân tích cực hưởng ứng. Nhiều hộ dân đầu tư chỉnh trang, xây mới tường rào, cổng ngõ, sáng, xanh, sạch đẹp, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Ban công tác Mặt trận thôn đã vận động xây dựng mô hình “Tuyến đường cờ” với tổng kinh phí trên 11,3 triệu đồng, xây dựng công trình trồng cây xanh tại nhà văn hoá thôn và triển khai tuyến đường hoa tại tổ 08 có chiều dài 350m với 35 chậu hoa, tổng kinh phí trên 25 triệu đồng. Cùng với đó, thôn thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Tích cực vận động nhân dân tham gia công tác nhân đạo từ thiện, giúp đỡ gia đình bị thiên tai, người già yếu không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình chính sách…

     Bên cạnh đó, bà con nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang. Các tộc, họ đều thực hiện tốt quy ước, hương ước của tộc và mô hình “Khu dân cư, dòng tộc không rải vàng mã khi đưa tang”. Mối quan hệ xóm làng gần gũi thân thiết, nghĩa tình, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng ngày càng được phát huy; nhiều mâu thuẫn, bất hòa được hoà giải tại cộng đồng. Song song với kết quả trên Ban vận động xây dựng đời sống văn hoá cùng Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, gia đình ấm no hạnh phúc. Tỷ lệ gia đình văn hóa toàn thôn đạt 92,3%.