Triển khai thực hiện mô hình “Vườn xanh - Nhà đẹp - Ngõ đẹp” tại thôn Linh Cang

Chiều ngày 24/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình “Vườn xanh - Nhà đẹp - Ngõ đẹp” tại thôn Linh Cang, xã Bình Phú. Các ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đến dự.

Description: E:\ANH MOI 1\New folder (48)\Untitled.jpg
Ông Nguyễn Phi Hùng quán triệt Kết luận số 73-KL/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy

 

     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quán triệt một số nội dung Kết luận số 73-KL/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ môi trường và Kế hoạch xây dựng mô hình Khu dân cư “Vườn xanh - Nhà đẹp - Ngõ đẹp” của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

     Bà Nguyễn Hoàng Yến - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh hướng dẫn công tác thu gom, xử lý, tái sử dụng chất hữu cơ, chất thải nông nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp, quản ý chất thải nhựa, xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa. 

     Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam trao 70 giỏ đựng rác, 70 lá cờ Tổ quốc cho các hộ dân thôn Linh Cang.

Tin liên quan