Nhân dân Khu phố 3 sôi nỗi tổ chức ngày hội Đại đoàn kết

Hòa trong không khí kỷ niệm 93 năm ngày Truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023), Ban công tác mặt trận Khu phố 3, thị trấn Hà Lam đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.