Đưa nội dung tham gia thi CCHC vào đánh giá cán bộ, công chức cuối năm

Liên quan đến nội dung tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền Cải cách Hành chính ( CCHC) năm 2023, mới đây, UBND huyện Thăng Bình đã ban hành công văn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đáng chú ý trong đó, là đưa nội dung tham gia cuộc thi này vào đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng và cuối năm.

( Nhiều cán bộ, viên chức, người lao động ở các cơ quan đơn vị đang tích cực tham gia cuộc thi)

 

     Theo UBND huyện, qua thống kê trên phần mềm http://duthicchc2023.quangnam.gov.vn, hiện nay trên địa bàn huyện Thăng Bình tổng số CBCCVC tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến là 1353/2587, mới chỉ đạt tỉ lệ 52,3%.  UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục tuyền truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị tham gia dự thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền CCHC năm 2023. Đảm bảo số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham dự đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện có thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương. Đưa nội dung tham gia dự thi vào nội dung đánh giá cán bộ, công chức hằng tháng và cuối năm. Tổng hợp danh sách tham gia dự thi gửi về UBND huyện qua Phòng Nội vụ tổng hợp.

     Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện theo dõi, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn huyện đảm bảo số lượng viên chức, người lao động ngành giáo dục tham gia đạt 100% so với tổng số viên chức, người lao động tại các đơn vị. Đưa nội dung tham gia dự thi vào đánh giá thi đua các trường hằng năm.

Tin liên quan