Thăng Bình phát động mô hình “Nông dân thu gom rác thải, bảo vệ môi trường”

Sáng ngày 28.9, Hội Nông dân huyện Thăng Bình tổ chức phát động mô hình “Nông dân thu gom rác thải, bảo vệ môi trường” và mô hình “hàng cây nông dân” năm 2023.