Thăng Bình chủ động ứng phó thiên tai

Nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, huyện Thăng Bình đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Description: E:\ANH MOI 1\New folder (28)\Untitled123.jpg
Huyện Thăng Bình tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023.

 

     Năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Thăng Bình xảy ra 13 đợt mưa, bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó, đợt mưa lớn cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2022 và bão số 4 (bão Noru) gây thiệt hại nặng cho sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện. Thiên tai đã làm chết 3 người, bị thương 16 người, hơn 1.200 ngôi nhà bị hư hỏng; về giáo dục, có 23 điểm điểm trường bị ảnh hưởng, với 64 phòng học, phòng chức năng công vụ bị thiệt hại; về văn hóa, có 39 công trình văn hóa bị hư hỏng, ngoài ra còn thiệt hại một số bảng hiệu các nhà văn hóa, sân vận động, cổng chào thôn văn hóa, pano tuyên tuyền khu dân cư ở một số địa phương; về sản xuất nông nghiệp có hơn 3.200 ha lúa; 1.180 ha hoa màu, rau màu; 38 ha cây trồng lâu năm, 207 ha cây trồng hằng năm… bị thiệt hại. Ước tổng thiệt hại hơn 250 tỷ đồng. 

     Sau thiên tai, Thăng Bình đã tập trung mọi nguồn lực và phương án khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất và đời sống của người dân sau thiên tai. Trong đó, Trung ương và tỉnh phân bổ hơn 24 tỷ đồng giúp Thăng Bình sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng và hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ dân sinh. Nhờ chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, bám sát phương án ứng phó, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó, giảm thiểu đáng kể thiệt hại về người và của do ảnh hưởng của thiên tai. Cạnh đó, huyện chỉ đạo lấy địa bàn thôn, tổ làm nền tảng để xây dựng phương án PCTT. Khi xảy ra thiên tai thì sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau của những người cùng tổ, khu dân cư là nhanh nhất, hiệu quả nhất; lực lượng xung kích hỗ trợ khi thiên tai xảy ra ở phạm vi rộng và mức độ lớn.