BHXH huyện Thăng Bình: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

Thực hiện Kế hoạch số 900/KH-UBND 16/05/2023 của UBND huyện Thăng Bình về việc triển khai đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” ( Đề án 06). Thời gian qua, BHXH huyện Thăng Bình đã thường xuyên, tăng cường công tác truyền thông về Đề án này.

 

     Đơn vị đã chủ động phối hợp với Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để kịp thời chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ của Ngành BHXH Việt Nam, UBND huyện liên quan đến công tác chuyển đổi số theo Đề án 06. Đồng thời, vận động 100% viên chức, người lao động hoàn thành việc đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

     Tính đến ngày 31/8/2023, số lượng CCCD/ĐDCN được đồng bộ, xác thực trên toàn huyện là147.559 người /157.564 người đang tham gia BHXH, BHYT, đạt tỷ lệ 92%. Hiện tại trên địa bàn huyện còn 12.801 người chưa xác được số định danh cá nhân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó 10.005 người chưa có số CCCD/ĐDCN chưa được đồng bộ, 2.796 người tham gia BHXH, BHYT có số CCCD/ĐDCN chưa được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nguyên nhân là do thông tin người tham gia BHXH, BHYT chưa trùng khớp với dữ liệu dân cư quốc gia. Số lượng người tham gia chưa đồng bộ được tập trung chủ yếu ở nhóm người cao tuổi, người có công, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi,…

     Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xác thực, đồng bộ CCCD/ĐDCN, làm sạch thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHXH huyện đã thường xuyên báo cáo, tham mưu với BCĐ thực hiện Đề án 06 của UBND huyện nhiều giải pháp để rà soát, làm sạch thông tin người tham gia chưa được xác thực đúng; phối hợp chặt chẽ với ngành Công an xác minh, bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia; phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị chỉ đạo tích cực rà soát đối chiếu thông tin người tham gia BHXH, BHYT hiệu chỉnh, cập nhật vào dữ liệu BHXH quản lý quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 100%. Tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT dùng CCCD gắn chíp đi KCB thay thế thẻ BHYT giấy.

     Trong thời gian tới, BHXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Công an huyện và các Phòng, ban, ngành có liên quan kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình rà soát, cập nhật, xác thực thông tin người tham gia BHXH, BHYT với CSDL quốc gia về dân cư. Thực hiện chia sẻ CSDL quốc gia về bảo hiểm với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện đồng bộ CCCD/ĐDCN với thẻ BHYT còn hiệu lực để phục vụ công tác KCB BHYT; phối hợp hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, phục vụ Đề án 06 theo chỉ đạo của Ngành./.

Tin liên quan