Thăng Bình kiểm tra công tác CCHC và chuyển đổi số năm 2023

Sáng ngày 11.8, Đoàn kiểm tra công tác CCHC và chuyển đổi số huyện Thăng Bình do ông Trương Văn Lý – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và kiểm tra toàn diện công tác CCHC năm 2023 tại xã Bình Hải (Thăng Bình).

Đoàn công tác của huyện Thăng Bình làm việc với xã Bình Hải kiểm tra về công tác CCHC năm 2023

 

     Tại đây, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC và chuyển đổi số năm 2023; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 16/01/2023, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính,...

     Được biết, ngoài Bình Hải, đoàn kiểm tra CCHC của huyện kiểm tra thực tế tại Bình Minh, Bình Hải, Bình Nguyên, Bình Triều, Bình An, TT Hà Lam, Bình Quế, Bình Phú.

     Đây là hoạt động thường niên, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Thông qua kết quả kiểm tra, rút ra những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thời gian đến. Đồng thời, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính huyện.

Tin liên quan