Chuyên gia Ấn Độ khảo sát Phật viện Đồng Dương

Sáng ngày 26/4, Đoàn chuyên gia Ấn Độ cùng với Trung tâm Quản lý di tích và danh lam thắng cảnh Quảng Nam, tiến hành khảo sát Khu di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình. Cùng đi, có lãnh đạo Phòng VH-TT và Trung tâm VH-TT và TT-TH huyện.