Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị chuyên đề kinh tế tập thể

Sáng ngày 17.3, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị chuyên đề kinh tế tập thể nhằm thông qua dự thảo Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2023-2030. Các đồng chí Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Quang Hạt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Võ Văn Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Đức Bình - Phó Bí thư Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị chuyên đề kinh tế tập thể.

 

     Sau hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, huyện Thăng Bình có gần 100 tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), với doanh thu bình quân đạt 800 triệu đồng/HTX/năm. Các THT, HTX hoạt động đa dạng với nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Một số HTX đổi mới mô hình hoạt động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số THT, HTX có cơ sở vật chất nghèo nàn, công nghệ lạc hậu, hiệu quả hoạt động chưa cao; chưa có mô hình HTX điển hình tiên tiến…