Chăn nuôi kết hợp trồng trọt: Mô hình kinh tế tuần hoàn của Hội viên Nông dân xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Những năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 và thiên tai bão lũ, hội viên nông dân sản xuất với quy mô nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao, giá cả thường ở mức thấp nên yếu thế trong cạnh tranh. Nhiều hội viên nông dân đã ứng dụng mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt theo mô hình kinh tế tuần hoàn, tận dụng phế, phụ phẩm trồng trọt làm thức ăn chăn nuôi; chất thải chăn nuôi lại trở thành phân bón hữu cơ cho cây trồng góp phần giảm chi phí đầu vào, tăng cao giá trị sản xuất.