Tư vấn, hướng dẫn các chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2023

Thời gian gần đây, thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) các địa phương trong tỉnh đã chú trọng hướng vào phát triển các vùng sản xuất gắn với cây, con chủ lực, các ngành, nghề truyền thống của địa phương; từng bước hình thành và nhân rộng các mô hình liên kết kinh tế, phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất; công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm được quan tâm, tạo thương hiệu và giá trị cao cho sản phẩm. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến trong tư duy, cách thức tổ chức sản xuất của người dân nông thôn, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp trên một đơn vị diện tích canh tác tăng.

     Thực hiện Công văn số 337/SNN&PTNT-PTNT ngày 17/02/2023 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam về việc tổ chức rà soát, kiểm tra, hướng dẫn, lựa chọn sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2023 tại các địa phương. Sáng ngày 07/3/2023, Phòng NN&PTNT huyện Thăng Bình đã tổ chức buổi làm việc cùng với Đoàn công tác Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam tư vấn, hướng dẫn các chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2023 và các nội dung khác liên quan đến chu trình OCOP.

Hình ảnh buổi làm việc

 

     Buổi làm việc với sự tham gia của lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo phòng NN&PTNT, các chuyên viên phụ trách Chương trình OCOP, lãnh đạo UBND các xã và 10 chủ thể đăng ký sản phẩm OCOP năm 2023. Thông qua buổi làm việc, các chủ thể cũng như lãnh đạo các địa phương có sản phẩm đăng ký OCOP năm 2023 đã nắm rõ quy định, quy trình thực hiện sản phẩm OCOP cũng như nhận được các nhận xét, góp ý về sản phẩm mình đăng ký, giúp sản phẩm được hoàn thiện hơn.

Tin liên quan