Phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Bình Chánh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên nông dân trong lao động sản xuất; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đặc biệt, các hội viên nông dân đã phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

     Bình Chánh là xã cánh Tây của huyện Thăng Bình, Nhân dân trong xã chủ yếu sống bằng nông nghiệp, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm 79%; Hội Nông dân xã có là 761 hội viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội Nông dân xã Bình Chánh đã tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong tình hình mới kết hợp với phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, tích cực phát triển các mô hình kinh tế và tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương

     Để hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, Hội Nông dân xã xây dựng kế hoạch với những nội dung thực hiện cụ thể gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Hội và triển khai rộng rãi trong hội viên, nông dân. Thông qua các buổi sinh hoạt, các chi hội nông dân tổ chức tuyên truyền trong hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, những việc nông dân cần thực hiện để tham gia xây dựng nông thôn mới; lợi ích thiết thực đối với người nông dân và gia đình khi xã đạt chuẩn nông thôn mới… Nhờ đó, 5 năm qua (2018-2023), Hội đã vân động hội viên, nông dân đóng góp 2.685 ngày công và hiến 10.000 m2 đất xây dựng đường bê tông, kênh mương nội đồng; tháo dỡ 2.300m2 tường rào, 15 cổng ngõ, đóng góp 1.447 triệu đồng; xây dựng 31 vườn mẫu; di dời 187 chuồng trại chăn nuôi ra phía sau nhà hợp vệ sinh; xây dựng 3,9 km đường hoa và cây xanh bóng mát; xây dựng 9 km điện thắp sáng đường quê... Những kết quả trên đã nói lên vai trò nòng cốt, chủ thể của lực lượng nông dân trong xây dựng NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu, góp phần cùng hệ thống chính trị của địa phương thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM năm 2015 và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng NTM sau 5 năm vào năm 2020.

     Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã đã tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, từ đó sản xuất nông nghiệp được cải tiến, giảm sức lao động, tăng năng suất. Trong 5 năm qua, bằng các giải pháp thiết thực như hỗ trợ vốn, giống, vật tư, Hội cùng các ngành, hội đoàn thể xã thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững. Phối hợp triển khai 02 dự án chăn nuôi gà thả vườn với 35 hội viên tham gia tổng kinh phí đầu tư 265 triệu đồng; ngoài ra hỗ trợ 32 tấn giống sản xuất kinh phí 640 triệu đồng, hỗ trợ sản xuất cây lạc 110 triệu đồng, hỗ trợ dự án sản xất lúa thân thiện với môi trường do Hội Nông dân tỉnh triển khai trong 3 vụ sản xuất từ 2021-2023. Đồng thời, Hội Nông dân xã tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân tham quan học tập các mô hình trồng cây ăn quả, xây dựng vườn mẫu, chăn nuôi bò thịt, sản xuất lúa giống và sản xuất lúa chất lượng cao, sản xuất lúa hữu cơ...