Thăng Bình tập huấn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 09/02, UBND huyện Thăng Bình tổ chức công tác tập huấn các nội dung liên quan trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) cho các xã trên địa bàn huyện. Tham dự lớp tập huấn có đại diện Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Văn phòng Điều phối NTM huyện; đại diện lãnh đạo, cán bộ theo dõi NTM, phụ trách các tiêu chí NTM của 20 xã thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Quang cảnh lớp tập huấn.

 

     Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn lập Đề án phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025 (theo Quyết định 3387/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh). 

     Lớp tập huấn cũng là dịp để các địa phương thảo luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; qua đó, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sẽ giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các xã xây dựng Đề án phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 đảm bảo chất lượng; các xã đạt chuẩn NTM triển khai thực hiện các tác duy trì, nâng chuẩn và hướng đến xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Riêng các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 là Bình Nam, Bình Quế, Bình Lãnh kịp thời tổ chức đánh giá, lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM đảm bảo theo quy định, UBND tỉnh đã chỉ đạo công nhận đạt chuẩn các xã NTM năm 2022 chậm nhất trong quý II/2023.

Tin liên quan