Công an thị trấn Hà Lam ra mắt mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến”

Sáng ngày 16.1, Công an thị trấn Hà Lam ra mắt mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến”.

Hướng dẫn người dân cài đặt mã định danh điện tử (mức độ 1).

 

     Trung tá Ngô Tấn Bộ, Trưởng công an Thị trấn Hà Lam cho biết “Mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa Đề án Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06)”.

Trao đổi chuyên môn nghiệp vụ để mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” hoạt động hiệu quả hơn.

 

     Việc thành lập mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” có sự phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể thị trấn như: Hội Phụ nữ, Văn phòng – Thống kê, Đoàn thanh niên và Ban Nhân dân các tổ dân phố trên địa bàn. Mô hình này sẽ hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt mã định danh điện tử mức độ 1, đăng ký mã định danh mức độ 2 tại Công an huyện; phối hợp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại địa phương; bảo đảm 100% người dân được tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến dễ dàng, thuận tiện.

Tin liên quan