Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại cơ sở

Sáng ngày 7.10, Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC) huyện Thăng Bình đã đi kiểm tra công tác CCHC của xã Bình Tú.

Quang cảnh kiểm tra CCHC tại xã Bình Tú

 

     Tại đây, đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả triển khai các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số các năm 2021, năm 2022, công tác triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC được giao theo Kế hoạch số 29 của UBND huyện Thăng Bình. Ngoài ra, đoàn còn thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bình Tú theo các tiêu chí thành phần và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Mục đích của hoạt động này, nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 theo tinh thần chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Nội vụ và Kế hoạch của UBND huyện, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí CCHC năm 2022.

     Được biết, cùng với Bình Tú, đoàn kiểm tra CCHC của huyện sẽ kiểm tra thực tế tại các xã Bình Trị, Bình Lãnh, Bình Định Bắc, Bình Quý, Bình Phục, Bình Sa, Bình Dương.

Tin liên quan