Nghiệm thu kỹ thuật công trình di tích lịch sử nhà bà Ung Thị Du tại xã Bình Lãnh

Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2015, thực hiện sự ủy nhiệm của UBND huyện Thăng Bình Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đã tổ chức nghiệm thu kỹ thuật công trình nhà bia ghi dấu sự kiện di tích lịch sử nhà bà Ung Thị Du tại xã Bình Lãnh.

     Tham dự buổi nghiệm thu kỹ thuật gồm có: đại diện các cơ quan hữu quan cấp huyện, xã và thôn; đại diện đơn vị thi công cùng đơn vị giám sát công trình.
     Nhà bà Ung Thị Du là nơi nuôi giấu nhiều cán bộ, chiến sĩ hoạt động cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, từ cơ sở cách mạng này, lãnh đạo tỉnh và huyện đã chọn Vườn Vông gần nhà bà Ung Thị Du để đóng cơ quan Huyện ủy và Trạm xá Thăng Bình. Mặc dù bị địch nghi ngờ nhiều lần bắt bớ, tù đày, tra tấn dã man nhưng bà Ung Thị Du và con dâu là Lưu Thị Nhiên vẫn một lòng một dạ trung thành với Đảng quyết tâm bảo vệ cơ sở cách mạng đến cùng.
     Nhà bà Ung Thị Du là căn cứ hoạt động lãnh đạo kháng chiến là một trong những cơ sở cách mạng tiêu biểu của huyện góp phần vào sự thành công của công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.
     Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 21/11/2005, Di tích lịch sử Nhà bà Ung Thị Du, thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình đã được UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 6267/QĐ-UBND công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.
     Đây là công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ nên việc thực hiện công tác tôn tạo cần được chú trọng rất cao. Chủ đầu tư đề nghị đơn vị giám sát công trình Tịnh Sơn tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công Việt Hân xử lý các vấn đề còn tồn tại và hoàn thiện công trình trong thời gian như đã cam kết nhằm sớm bàn giao công trình cho địa phương trực tiếp quản lý để phát huy giá trị di tích./.