Di tích lịch sử "Vụ thảm sát tại Trảng Trầm"

Đầu năm 1969 NichXơn lên thay tổng thống Giônxơn, NichXơn vẫn chủ trương điều chỉnh “Phi Mỹ hoá” của Giônxơn thành chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” thực chất của chiến lược này là sử dụng quân viễn chinh Mỹ làm chỗ dựa để dùng “Người Việt đánh người Việt”. Chính phủ Mỹ từng bước rút quân để tránh bớt làng sóng phản đối chiến tranh, nhưng mặt khác lại củng c

DI TÍCH LỊCH SỬ
Vụ thảm sát tại Trảng Trầm
(Thôn 1, Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)
 
LÝ LỊCH DI TÍCH:  
  1. Tên gọi di tích: Vụ thảm sát tại Trảng Trầm
  Tên gọi Trảng Trầm có từ bao giờ  không rõ, chỉ nghe dân gian truyền tụng lại rằng ngày xưa ở vùng Trảng này có nhiều cây Dó, nên gọi là Trảng Trầm.
  2. Địa điểm và đường đi đến:  
  Trảng Trầm nay thuộc thôn 1, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
  Từ ngã tư Hà Lam (Thị Trấn Hà Lam), huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đi về hướng Đông Bắc theo đường ĐT 613 đi khoảng 19km là đến ngã tư thôn 2 xã Bình Dương, từ đây rẽ về hướng Bắc đi khoảng 4,5km đến cổng văn hoá nhóm 3, tổ 2, rẽ về phía Đông đi theo đường bêtông đi khoảng 1km là đến di tích.