Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú

 1. Lĩnh vực:
  • Thi, tuyển sinh
 2. Trình tự thực hiện:
  • Sở giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện (có cấp THPT), trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
  • Phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp huyện chỉ đào tạo cấp THCS, trình ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; Kế hoạch tuyển sinh gồm các nội dung chính sau: đối tượng; địa bàn; chỉ tiêu; phương thức tuyển sinh; tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, khuyến khích; tổ chức công tác tuyển sinh.
  • Sở giáo dục và đào tạo tổ chức công tác tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện (có cấp THPT);
  • Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức công tác tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp huyện đào tạo cấp THCS sau khi kế hoạch tuyển sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  Tùy theo đợt Khác
  Theo đợt, trước khi khai giảng năm học.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tuyển sinh trung học cơ sở và phổ thông
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Căn cứ hợp pháp để xác nhận thông tin về cư trú
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có)
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Học bạ cấp trung học cơ sở
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Bản sao chứng thực hoặc bản chụp/photo kèm bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thờ
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có)
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 159B, Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Danh sách thí sinh được tuyển vào học tại trường phổ thông dân tộc nội trú
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  01/2016/TT-BGDĐT
  Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT
  2016-01-15
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • a) Thuộc đối tượng tuyển sinh quy định tại Điều 9 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; b) Đảm bảo các quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. c) Tuyển thẳng vào trường PTDTNT các đối tượng sau: - Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; - Học sinh trung học cơ sở thuộc đối tượng quy định tại Điều 9 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học, kỹ thuật được tuyển thẳng vào học trường PTDTNT trung học phổ thông; - Học sinh tiểu học thuộc đối tượng quy định tại Điều 9 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú đạt giải cấp tỉnh trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tuyển thẳng vào học trường PTDTNT trung học cơ sở.
 14. Từ khoá:
  • Giáo dục Dân tộc
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin