Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

 1. Lĩnh vực:
  • Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
 2. Trình tự thực hiện:
  • - Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện..
  • - Bước 2: Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  17 Ngày
  Không quá 17 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Nộp trực tuyến
  17 Ngày
  Không quá 17 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Nộp qua bưu chính công ích
  17 Ngày
  Không quá 17 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  1
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết(theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP), thành phần hồ sơ gồm: (1) Tờ trình đề nghị thẩm định; (2) thuyết minh nội dung nhiệm vụ; (3) dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; (4)các bản vẽ in màu thu nhỏ ; (5) các văn bản pháp lý có liên quan.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiếtxây dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn (theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP), thành phần hồ sơ gồm: (1), (2), (3), (4), (5) và văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Doanh nghiệp
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Ủy ban nhân dân cấp Huyện
  • Sở Xây dựng - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Phòng Kinh tế - Hạ tầng
  • Phòng Quản lý đô thị
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh QH
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  30/2009/QH12
  Luật 30/2009/QH12
  2009-06-17
  37/2010/NĐ-CP
  Nghị định 37/2010/NĐ-CP
  2010-04-07
  44/2015/NĐ-CP
  Nghị định 44/2015/NĐ-CP
  2015-05-06
  50/2014/QH13
  LUẬT Xây dựng
  2014-06-18
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin