Tổ giám sát HĐND huyện Thăng Bình giám sát tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Bình Tú

Tổ giám sát HĐND huyện Thăng Bình giám sát tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Bình Tú

10/05/2024 | 09:53 AM
Chiều ngày 08 tháng 5 năm 2024, Tổ giám sát của HĐND huyện Thăng Bình do Ông Hồ Văn Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND xã Bình Tú, giám sát tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 227 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
2072/QĐ-UBND 09/08/2022 Đang có hiệu lực
559/QĐ-UBND 10/03/2022 Đang có hiệu lực
1361/QĐ-UBND 07/07/2017 Đang có hiệu lực
3098/UBND-KTTH 21/06/2017 Đang có hiệu lực
1808/QĐ-UBND 23/05/2017 Đang có hiệu lực
1796/QĐ-UBND 22/05/2017 Đang có hiệu lực
1682/QĐ-UBND 15/05/2017 Đang có hiệu lực
1542/QĐ-UBND 03/05/2017 Đang có hiệu lực
1549/QĐ-UBND 03/05/2017 Đang có hiệu lực
1948/KH-UBND 25/04/2017 Đang có hiệu lực
12/2017/QĐ-TTg 22/04/2017 Đang có hiệu lực
52-KH/HU 14/04/2017 Đang có hiệu lực
1743/UBND-KTN 14/04/2017 Đang có hiệu lực
1213/QĐ-UBND 12/04/2017 Đang có hiệu lực
1198/QĐ-UBND 11/04/2017 Đang có hiệu lực
122/TB-UBND 10/04/2017 Đang có hiệu lực
1171/QĐ-UBND 10/04/2017 Đang có hiệu lực
238/UBND-KTHT 28/03/2017 Đang có hiệu lực
01/KH-BCĐ 20/03/2017 Đang có hiệu lực
03/2017/TT-BXD 16/03/2017 Đang có hiệu lực
756/QĐ-UBND 13/03/2017 Đang có hiệu lực
02/2017/TT-BXD 01/03/2017 Đang có hiệu lực
05/2017/TT-BNNPTNT 01/03/2017 Đang có hiệu lực
678/KH-UBND 17/02/2017 Đang có hiệu lực
20/VPĐPNTM-KHNV 16/02/2017 Đang có hiệu lực