Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 3 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công tỉnh Quảng Nam (1022 Quảng Nam) trên ZALO 23/02/2022 Đang có hiệu lực
Hướng dẫn số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 23/02/2022 Đang có hiệu lực
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam 23/02/2022 Đang có hiệu lực

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyếnHướng dẫn thanh toán trực tuyến


Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh


SmartQuangNam - Hướng dẫn cài đặt, nộp hồ sơ Dịch vụ công và thanh toán bằng Smart Quảng Nam