Trích yếu Công văn về việc góp ý dự thảo Quy tắc ứng xử của CBCCVC&NLĐ trong cơ quan hành chính, ĐVSNCL trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực Công chức Viên chức
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/11/2021
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Công văn về việc góp ý dự thảo Quy tắc ứng xử của CBCCVC&NLĐ trong cơ quan hành chính, ĐVSNCL trên địa bàn tỉnh