DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, ĐỀ TÀI KHOA HỌC

    I. Danh mục nhiệm vụ KH&CN đã thực hiện (2015 - 2020):
    1. Đề tài: "Phục tráng giống nếp Hương Bầu"
    - Cơ quan chủ trì: Phòng NN&PTNT huyện Thăng Bình.
    - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tấn Dũng .
    - Năm thực hiện: 2014 - 2017.

     2. Đề tài: "Thử nghiệm một số giống lúa chịu mặn trên địa bàn huyện Thăng Bình"
     - Cơ quan chủ trì: Phòng NN&PTNT huyện Thăng Bình.
     - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Xuân Vũ .
     - Năm thực hiện: 2015 - 2017.

     3. Đề tài: "Nghiên cứu thành phần, diễn biến và mức độ gây hại của sâu bệnh hại và giải pháp phòng trừ tổng hợp trên cây kiệu tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam"
     - Cơ quan chủ trì: Trạm Bảo vệ thực vật Thăng Bình.
     - Chủ nhiệm đề tài: Xa Thị Yến Phượng .
     - Năm thực hiện: 2016 - 2018.

      4. Đề tài: "Xây dựng và phát triển kinh tế các sản phẩm du lịch tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam"
     - Cơ quan chủ trì: Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam.
     - Chủ nhiệm đề tài: Cao Minh Nhựt .
     - Năm thực hiện: 2016 - 2017.

     5. Đề tài: “Điều tra thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại một số vùng sản xuất lúa trọng điểm trên địa bàn huyện Thăng Bình và đề ra giải pháp sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả”
    - Cơ quan chủ trì: Trạm Bảo vệ thực vật Thăng Bình.
    - Chủ nhiệm đề tài: KS Trần Thị Nở.
    - Năm thực hiện: 2016 - 2017.

     II. Danh mục nhiệm vụ KH&CN đang thực hiện:
     1. Ứng dụng tiến bộ KHKT để xây dựng mô hình nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến và bảo quản cây chè vằng (Jasminum suptriplinerve) tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Tìm kiếm đề tài khoa học

Tìm thấy 5 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Đính kèm
1 Quyết định về việc công nhận sáng kiến cơ sở (đợt 2 năm 2021) 2021
2 Quyết định về việc công nhận sáng kiến (đợt 1/2021) 2021
3 Quyết định về việc công nhận sáng kiến cơ sở (đợt 2 năm 2020) 2020
4 Quyết định về việc công nhận sáng kiến cơ sở năm 2019 (đợt 2) 2019
5 Quyết định về việc công nhận sáng kiến cơ sở năm 2018 2018