HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Công Vỹ
Ông Phan Công Vỹ

Chức vụ: TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2 Lê Quang Hạt
Ông Lê Quang Hạt

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3 Võ Văn Hùng
Ông Võ Văn Hùng

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4 Nguyễn Đức Bình
Ông Nguyễn Đức Bình

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

5 Hồ Văn Minh
Ông Hồ Văn Minh

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

6 Phan Thị Nhi
Bà Phan Thị Nhi

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện

7 Trần Văn Xuân
Ông Trần Văn Xuân

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Đại tá, Trưởng Công an huyện

8 Võ Tấn Thuận
Ông Võ Tấn Thuận

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

9 Đoàn Văn Tùng
Ông Đoàn Văn Tùng

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

10 Võ Thị Đoan Trang
Bà Võ Thị Đoan Trang

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

11 Nguyễn Thanh Phong
Ông Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy

12 Nguyễn Xuân Vũ
Ông Nguyễn Xuân Vũ

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

13 Nguyễn Đình Tư
Ông Nguyễn Đình Tư

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Hà Lam

14 Trần Công Tân
Ông Trần Công Tân

Chức vụ: HUV, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Trung tá, Chính trị viên BCH Quân sự huyện

15 Trần Thị Thắm
Bà Trần Thị Thắm

Chức vụ: HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

16 Nguyễn Công Min
Ông Nguyễn Công Min

Chức vụ: HUV, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

17 Võ Thị Ngọc Ánh
Bà Võ Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

18 Trần Ngọc Đội
Ông Trần Ngọc Đội

Chức vụ: HUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

19 Võ Văn Quảng
Ông Võ Văn Quảng

Chức vụ: HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Trung

20 Lê Văn Thôi
Ông Lê Văn Thôi

Chức vụ: HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Phú